Ghatan Bauer Advokatbyrå

Vi förädlar och skyddar våra klienters viktigaste tillgångar.

We protect our clients most important assets.

Ghatan Bauer Advokatbyrå har anslutit till Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Ni finner oss på www.calissendorffswarting.se

Ghatan Bauer Law office has merged with Calissendorff Swarting Lawfirm.

Please go to www.calissendorffswarting.se

Calissendorff Swarting

Våra kontaktuppgifter är:

Our contact details are: